Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH

brigadni general Edin Fako

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 25.09.1971., Sarajevo

Bračni status: oženjen

Lični čin: brigadir

Formaciski čin: brigadni general

 

OBRAZOVANJE:

profesor odbrane i sigurnosti, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2004

magistar evropskih studija, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji, 2009

NATO odbrambeni koledž, Rim, Italija, 2021

trenutno student doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI I DRUGA EDUKACIJA:

Škola rezervnih oficira

Kurs komandira čete, Malezija, 2000

Ljetna škola Evropskih studija u Bolonji, Italija

Škola instruktora engleskog jezika, Teksas, Sjedinjene Američke Države, 2003

Komandno-štabni kurs, BiH, 2001

NATO Orjentacioni kurs za štabne oficire, NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2010

Kurs „Sigurnosna politika u novoj Evropi“, Štokolm, Švedska, 2010

Kurs za prezentacije i poslovne razgovore u EU i NATO u organizaciji British Council-a, 2010

Kurs vojne saradnje uključujući ePRIME obuku u SHAPE, Mons, Belgija, 2011

Kurs za OCC E&F ocjenjivača, Finska, 2012

Kurs za ocjenjivača borbene spremnosti komandi i jedinica kopnenih snaga (CREVAL), NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2013

NATO kurs odbrambeno liderstvo u izgradnji integriteta, NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2023

učesnik niza drugih događaja (kurseva, seminara, NATO ocjenjivanja, konferencija, studijskih putovanja, samita i simpozija u BiH i inostranstvu).

 

KRETANJE U SLUŽBI:

1996-2002 - niz komandnih i štabnih dužnosti (komandir čete, komandi EOD čete, zamjenik komandanta bataljona, vršilac dužnosti komandanta pješadijskog bataljona, oficir za inžinjeriju u komandi brigade)

2002-2005 – instruktor engleskog jezika u CPR/KOiD VF BiH

2005-2007 – voditelj kursa ujedno instruktor engleskog jezika u CPR/KOiD VF BiH

2007-2009 – lični pomoćnik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH

2009-2011 – načelnik uj. izvršni oficir Ureda za podršku zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije

2011-2012 – štabni oficir u Odsjeku za zajedničke planove u Komandi združenih snaga NATO-a (Allied Joint Force Command), Brunssum, Nizozemska

2012-2014 – OCC štabni oficir u Odsjeku za vojno partnerstvo u Komandi združenih snaga NATO-a (Allied Joint Force Command), Brunssum, Nizozemska

2014-2017 - načelnik Ureda za podršku zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse

2017-2018 – načelnik Odjeljenja za podršku Zajedničkog štaba OS BiH

2018-2021 – načelnik Ureda za podršku načelnika Zajedničkog štaba OS BiH

2021-2024 - šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO, ujedno Vojni predstavnik BiH pri EU

2024-           - generalni inspektor MO BiH   

 

UNAPREĐENJA/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1996 - kapetan

2007 - major 

2012 - pukovnik

2017 - brigadir

 

ZNAČAJNE NAGRADE:

NATO Star Award, 2024

Zlatna značka Oružanih snaga BiH, 2021

 

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski jezik (STANAG 3333)