Zamjenik načelnika zajedničkog štaba OS BiH za operacije

Brigadni general Tomo Kolenda

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 24.2.1969. godine, Travnik

Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece

Lični čin: brigadni general

Formacijski čin: generalmajor

 

EDUKACIJA

Osnovna škola, općina Travnik

Srednja škola Gimnazija, Zenica

Fakultet političkih nauka, Sarajevo

 

VOJNA EDUKACIJA

1989.   Škola rezernih oficira

1996.   Oficirska škola – komandovanje bataljonom, HVU Zagreb

2001.   Komandno štabna škola „Blago Zadro“, HVU Zagreb

2009.   Ratna škola „Ban Josip Jelačić“, HVU Zagreb

 

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI i dr.

 • Komandno štabni kurs, MPRI, BiH
 • Kurs Zbor-Zdrug-Brigada, MPRI, BiH
 • NATO kurs sigurnosti i saradnje, Njemačka, Finska, BiH
 • Kurs engleskog jezika, BiH
 • Kurs za komandante vojnih lokacija, Republika Hrvatska
 • Više Seminara iz oblasti upravljanje resursima
 • Više Seminara iz oblasti upravljanje personalom
 • Više Seminara iz oblasti ljudskih prava i vojno pravnih poslova
 • Seminar za generale i ključno osoblje, BiH
 • Seminar strateško političko vojna pitanja, BiH
 • Seminar Europska sigurnosna i odbrambena politika, BiH
 • Više Seminara iz oblasti globalna i regionalna sigurnost, BiH
 • Seminar strategijsko planiranje i razvoj, BiH
 • Seminar koncept edukacije i obuke oficira u OS, BiH
 • Seminar sistem pukova, BiH
 • Seminar ravnopravnost spolova u OS, Kraljevina Španjolska
 • Seminar Euroatlanska sigurnost, BiH

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU

1995. - 2001.   Komandant bataljona 3.Gmtbr HVO - VF

2001. - 2004.   Operativni oficir brigade, Brigada za hitno djelovanje VF

2004. - 2006.   Komandant bataljona, 1.Gombr VF

2006. - 2007.   Načelnik štaba, 1.Gombr VF

2007. - 2011.   Načelnik Uprave za personal, ZŠ OS BiH

2011. - 2018.   Komandant 4.pbr OS BiH

2018. - 2024.   Zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse

2024. -             Zamjenik NZŠ OS BiH za operacije    

 

PROMAKNUĆA I NAPREDOVANJA U SLUŽBI

1994.   natporučnik

1995.   kapetan

1997.   major

2005.   pukovnik

2009.   brigadir

2013.   brigadni general