Zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije

brigadir Jasmin Čajić

LIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja:  01.06.1971. godine, Jajce, BiH

Bračni status: oženjen

Lični čin: brigadir

Formacijski čin: brigadni general

 

OBRAZOVANJE / EDUKACIJA:

2015. - Doktor nauka odbrane i sigurnosti / Fakultet političkih nauka / Univerzitet u Sarajevu

2012. - Magistar nauka strategije nacionalne sigurnosti / Nacionalni odbrambeni univerzitet / SAD

2012. - Državni ratni koledž / Nacionalni odbrambeni univerzitet / SAD

2008. - Magistr nauka odbrane i sigurnosti / Fakultet političkih nauka / Univerzitet u Sarajevu

2000. - Profesor odbrane i sigurnosti / Fakultet političkih nauka / Univerzitet u Sarajevu

1990. - Vojna Akademija KoV- pješadija (VVSS)

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.:

2023. - NDU Alumni seminar o sigurnosti, Prag, Republika Češka

2017. - Seminar za više lidere o izgradnji integriteta, Sarajevo

2015. - Seminar za komandante o pitanjima rodne ravnopravnosti, Štokholm, Švedska

2012. - Kurs vojnih atašea, PSOTC, Sarajevo

2010. - Kurs zajedničke sigurnosne i odbrambene politike (CSDP EU course), Brisel, Belgija

2001./2002. - Kursevi engleskog jezika (američki i britanski),Sarajevo

2001. - Kurs vođstva i upravljanja, Kuala Lumpur, Malezija

1999. - Kurs za komandante brigada i načelnike štabova, Tuzla, BiH

1997. - Komandno-štabni kurs (MPRI), Sarajevo

1996. - Kurs komandanta bataljona , Zenica

1996. - Kursevi za subregionalnu kontrolu naoružanja, Italija / Njemačka

 

STRANI JEZICI:

Engleski jezik - aktivno

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

2024. -             Zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za operacije

2021. - 2024. - v.d. Komandanta Brigade taktičke podrške

2018. - 2021. - Šef vojnog dijela misije BiH pri NATO-u i ujedno vojni Predstavnik BiH pri EU, Brisel, Belgija

2013. - 2018. - Komandant Centra za obuku za operacije podrške miru (PSOTC), Sarajevo

2012. - 2013. - Stručni savjetnik za razvoj vojnoobavještajnih snaga, MO BiH

2011. - 2012. - Student na Nacionalnom odbrambenom  univerzitetu/ Državni ratni koledž / Washington DC, SAD

2011. - 2011. - Načelnik  odjeljenja, J-4, Zajednički štab Oružanih snaga BiH

2007. - 2010. - Oficir za KO poslove i načelnik  odjeljenja, J-2, Zajednički štab OS BiH

2004. - 2007. - Komandant Centra za obuku, VF BiH

2003. - 2004. - Komandant brigade, VF BiH

2002. - 2003. - Načelnik štaba brigade, VF BiH

1999. - 2002. - Komandant Centra za obuku, VF BiH

1998. - 1999. - Načelnik  odjeljenja, S-3 brigade, VF BiH

1996. - 1998. - Komandant bataljona, VF BiH

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1990. - potporučnik

1994. - nadkapetan

1995. - major

2000. - pukovnik

2010. - brigadir