brigadni general Kenan Dautović, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije

brigadni general Kenan Dautović, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 20.04.1966.godine, Travnik

Bračni status: oženjen

Postavljen na dužnost: zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije

Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • 1985. - Vojna gimnazija, SSS
 • 1989. - Vojna Akademija KoV-ARJ PVO, VSS
 • 2000. - Ratna zrakoplovna akademija,Turska
 • 2006. - Fakultet političkih nauka Sarajevo, Magistar nauka
 • 2009. - Fakultet političkih nauka Sarajevo, Doktor nauka

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 1996. - Kurs informatike, BiH
 • 1996. - Kurs engleskog jezika, BiH
 • 1996. - Kurs turskog jezika, Turska
 • 2002. - Kurs engleskog jezika, BiH
 • 2003. - Izvršne napredne studije, Marshal centar SR Njemačka
 • 2004. - Integrisani partnerski kurs, Italija
 • 2005. - Kurs za vojne atašee, Švajcarska
 • 2005. - Leadership seminar “ Alijanse vs. Koalicije dobre volje“, Marshal centar SR Njemačka
 • 2005. - Regionalni izvršni seminar o pravnim aspektima prevencije konflikta i borbe protiv terorizma- KAIPTC, Gana
 • 2006. - Kurs za PfP oficire, BiH
 • 2007. - „Operacije stabilnosti,sigurnosti, tranzicije i rekonstrukcije“, Marshal centar SR Njemačka
 • 2007. - Kurs upoznavanja sa NATO, Brisel i Mons-Belgija
 • 2008. - Sigurnost i saradnja, BiH
 • 2010. - Budućnost NATO partnerskih programa, Turska
 • 2010. - Kurs integriteta i redukcija rizika korupcije u odbrambenom sektoru, Ukrajina
 • 2010. - Seminar za generale „ Put svile“, Turska

·         2017. - Deseti strateški političko-vojni seminar na temu Cyber sigurnost u organizaciji OSCE-a

·         2017. - Kurs za generale, admirale i ambasadore 2017/2 u organizaciji NATO-a

 

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU

 • 1995.-1997. – v.d. Komandanta brigade, 712.bbr AR BiH
 • 1997.-1997. - ZD Komandanta puka, RV i PVO AR BiH
 • 2000.-2000. - v.d. Oficir za vezu, ZK VF BiH
 • 2000.-2001. - Oficir za vezu u R.Turskoj, KOiD VF BiH
 • 2001.-2001. - Šef Odsjeka za istraživanje i razvoj, KOiD VF BiH
 • 2001.-2001. - Voditelj odsjeka, KOiD VF BiH
 • 2001.-2004. - Zamjenik komandanta, CBO KOiD VF BiH
 • 2004.-2004. - ZD PNŠ za obuku, KOiD VF BiH
 • 2004.-2004. - ZD Načelnika štaba, KOiD VF BiH
 • 2004.-2004. - Komandanat, CBS KOiD VF BiH
 • 2004.-2005. - Zamjenik Komandanta PSOTC
 • 2008.-2009. - Šef odsjeka, MO BiH
 • 2010.-2013. - Komandant PSOTC
 • 2013.-2018. - Komandant 5. pbr OS BiH
 • 2018.-          - Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1989. - potporučnik
 • 1990. - poručnik
 • 1994. - major
 • 1999. - pukovnik
 • 2008. - brigadir
 • 2014. - brigadni general