generalmajor Marko Stojčić

generalmajor Marko Stojčić,
komandant KP OS BiH

LIČNI PODACI
Datum i mjesto rođenja: 24.03.1965. godine, Mostar
Bračni status: Oženjen
Postavljen na dužnost: komandant KP OS BiH

Lični čin: generalmajor
Formacijski čin: generalmajor

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

 • Vojna akademija KoV- artiljerija
 • Ekonomski fakultet Mostar, mr. Ekonomskih nauka

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

 • 2009. - Seminar za generale i ključno osoblje
 • 2009. - Seminar Strateško političko vojna pitanja
 • 2010. - Seminar za više oficire
 • 2010. - Seminar Strateško političko vojna pitanja
 • 2011. - Seminar Strateško političko vojna pitanja

RADNO ISKUSTVO

 • 1994.-1997. - Komandant 10. artiljerijsko raketni puk
 • 1998.-2004. - Zamjenik komandanta 10.artiljerijsko raketna brigada
 • 2004.-2005. - Načelnik štaba Komande logistike VF
 • 2005.-2008. - Inspektor u MO BiH
 • 2008.-2009. - v.d. Zamjenik komandanta KP OS BiH
 • 2009.-2013. - Zamjenik komandanta KP OS BiH za operacije
 • 2013.-2018. - Zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse
 • 2018.-         - komandant KP OS BiH

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

 • 1994. - pukovnik
 • 2005. - brigadir
 • 2010. - brigadni general
 • 2018. - generalmajor