brigadni general Mirsad Ahmić, generalni inspektor MO BiH

brigadni general Mirsad Ahmić, generalni inspektor MO BiH

LIČNI  PODACI

Datum i mjesto rođenjа: 22.09.1970. Bukovičke Čivčije, Doboj, BiH
Bračni status:  Oženjen, dvoje djece
Postavljen na dužnost: generalni inspektor MO BiH
Formacijski čin: brigadni general

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA:

·         1985.-1989. Vojna gimnazija Mostar

·         1989.-1992. Vojna akademija RV i PVO Rajlovac

·         1999.-2004. Fakultet odbrane i sigurnosti, FPN UNSA

·         2000.-2002. Ratna akademija KoV OS R Turske

·         2007.- Akademija OS Republike Turske

·         2011.-2012. Postdiplomski studij, Brisel, Kraljevina Belgija 

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI i dr.:

·         1996. - Kurs k-danata bataljona, Zenica

·         1996.-1997. - KŠK i obuka brigade (MPRI program)

·         2007.-2009. - Kursevi u Centru za sigurnosnu saradnju, RACVIAC Zagreb

·         2007.-2010. - Kursevi i seminari u organizaciji NATO i ODC, BiH, inostranstvo

·         2010. - Kurs za oficire u NATO štabovima i komandama, NATO school Oberammergau, SR Njemačka

STRANI JEZICI:

·         Engleski jezik – aktivno

·         Turski jezik – aktivno

·         Ruski jezik – poznavanje

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

·         1996.-1997. Komandant 2/379. mtbr 3. korpus VF BiH

·         1997.-2000. Zamjenik komandanta 379. mtbr 2. i 3.korpus VF BiH

·         2002.-2007. Komandant Nastavni centar Travnik VF BiH

·         2007.-2010. Načelnik Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH

·         2010.-2013. Of. za reg. sig. part. zemlje i upravljanje personalom NATO HQ Brussels

·         2013.-2014. Načelnik, Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH

·         2014 -2018. - Zamjenik komandanta za operacije OK OS BiH

·         2018.-          - Generalni inspektor MO BiH           

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

·         1995. - nadkapetan

·         1997. - major

·         2005. - pukovnik

·         2009. - brigadir

·         2015. - brigadni general