O 2. pješadijskom puku OS BiH

Zadaci

      Upravlja muzejom puka

      Kontroliše finansijski fond puka

      Priprema, istražuje i njeguje historiju puka

      Objavljuje bilten puka

      Čuva kulturno-historijsko naslijeđe puka

      Daje uputstva o održavanju posebnih svečanosti

      Daje uputstva o običajima, odjeći i ponašanju puka

      Vodi oficirske, podoficirske i vojničke klubove