O 2. pješadijskom puku OS BiH

Kontakt

Komanda 2. pješadijskog (rendžerskog) puka OS BiH

Kasarna i aerodrom „Dubrave“, 75273 Dubrave Gornje, općina Živinice

Telefon: 035/308-341; 035/814-952

Centrala: 035/308-300

Fax: 035/308-349

E-mail: 2.rendz_puk@js.mod.gov.ba; 2pjpuk@gmail.com