Vijesti

Počeo Komandno-štabni kurs – klasa 20-I


Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u kasarni „Travnik“ 20.01.2020.godine uz prisustvo zvanica počeo je Komandno-štabni kurs (KŠK) – klasa 20-I za 34 polaznika kursa.

Uvodnim rijećima prisutnima se obratio Načelnik KŠK pukovnik Vladimir Vavan koji je iznio osnovne informacije o kursu i uslovima za boravak na lokaciji kasarne „Travnik“ OS BiH.

Prisutnima se obratio brigadir Hazrudin Hasagić – Komandant Centra za profesionalni razvoj (CPR) Travnik, koji je od polaznika kursa zatražio strogo poštivanje propisanih procedura u CPR-u, te svim polaznicima zaželio puno uspjeha tokom pohađanja kursa.    

Na kraju prisutnima se obratio brigadir Slaven Blavicki – komandant Komande za obuku i doktrinu koji je upoznao polaznike sa novostima koje ih očekuju tokom pohađanja kursa. Novosti koje su uvedene tokom kursiranja odnosit će se na anketiranje polaznika iz više oblasti kao i dostupnost nastavnih materijala za polaznike kroz različite vidove medija. Na kraju brigadir Blavicki je zaželio dosta uspjeha tokom kursiranja u Centru za profesionalni razvoj u Travniku.

Komandno-štabni kurs predstavlja najviši nivo vojne edukacije koji se realizuje u Bosni i Hercegovini, a koji osposobljava oficire za uspješno obavljanje komandno-štabnih dužnosti na nivou bataljon-brigada.

Realizacija obuke komandno-štabnog kursa odvija se kroz realizaciju studijskih putovanja, rad na seminarskim radovima, odbrana seminarskih radova, vanjsko ocjenjivanje, vježba na karti MAPEX, te izlazni test tjelesne spremnosti.

4 FOTO GALERIJA