Obuka sa EUFOR-omZnačajan doprinos ukupnoj obučenosti jedinica OS BiH i dostizanju zahtijevanih standarda i interoperabilnosti OS BiH sa oružanim snagama partnerskih zemalja daje zajednička obuka sa EUFOR-om. „Mapa puta“ (Road Map Agreement) između EUFOR-a i OS BiH za period 2015-2016. i Kalendar obuke EUFOR-a i OS BiH za 2015. godinu, definiše niz aktivnosti i događaja obuke koji imaju za cilj da EUFOR u okviru svojih kapaciteta osigura OS BiH vojno-stručnu i tehničku pomoć i podršku kroz trening, monitoring, mentorstvo, asistenciju i savjetovanje u području izgradnje samoodrživih operativnih sposobnosti i kapaciteta OS BiH.