O 4. PBR

Historijat


U skladu sa Odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u sklopu reformskih promjena u OS BiH, aprila 2007. godine otpočeo je sa radom Tim za formiranje komande 4.pješadijske brigade OS BiH u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini. Nakon formiranja komande brigade, pristupilo se formiranju komandi podčinjenih jedinica. Prvo postrojavanje 4. pješadijska brigada OS BiH je imala 16.07.2007.godine. 4. pješadijska brigada OS BiH razmještena je na 5 lokacija i pokriva 27 općina i to 18 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 9 u Republici Srpskoj.