Komandant 4. pješadijske brigade OS BiH

brigadir Slaven Blavicki

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 30.08.1971. godine, Derventa

Bračni status: Oženjen,

Lični čin: brigadir

Formacijsko mjesto: brigadni general

 

EDUKACIJA

Diplomirani inžinjer putničkog saobraćaja

Diplomirani politolog iz oblasti sigurnsoti

Magistar struke iz oblasti sigurnosti

 

ZAVRŠENI SEMINARI, KURSEVI i dr.

1998-Kurs upravljanja obukom (MPRI)

2000-Kurs kontrole naoružanja (NATO)

2002-American Language Course (USA)

2003-Seminar „OS i mediji u demokratskom društvu „ (SAD)

2003-Osnovna obuka za generalne inspektore (SFOR)

2004-Kurs generalnih inspektora (SAD)

2004-Integrirani PfP/OSCE/MD kurs (NDC)

2004-Kurs „Inspekcije i evaluacijske posjete u skladu VD-99“ (RACVIAC)

2005-Modul „Međunarodno humanitarno pravo“(ICRC)

2005-PSO štabni kurs (PSOTC)

2006-Kurs „Analiza konflikta“(ADL)

2008-Seminar „Uloga i odgovornosti generalnih inspektora“ (Albanija)

2009-Pomorska postdiplomska škola (NPS-SAD)

2009-Kurs „Izgradnja integriteta u obrambenim institucijama“(PSOTC)

2010-PSO predupitni trening program (OS BiH)

2011-COIN kurs (ISAF)

2012-Orijentacijski kurs za vojne atašee (GCSP)

 

RADNO ISKUSTVO

1992.-1993. – Komandir voda 1.MAD ZPO

1993.-1994.-Komandir čete 1.MAD ZPO

1994.-1996.Zamjenik komandanta TRB-a 4.gmtbr

1996.-1997.Voditelj podoficirskih kurseva VF

1997.-1998.-v.d. Načelnik ONP  4.gmtbr

1998.-2001.-Oficir za planiranje 4.gmtbr

2002.-2005.-Načelnik odjeljenja CVS 4.gmtbr

2005.-2006.-Inspektor 1.gombr

2006.-2009.-Inspektor (GI MO BiH)

2009.-2012-Šef podrške- PSOTC

2012.-2015-v.d.Načelnika štaba 6.pbr

2015.-2017.-Načelnik štaba 6.pbr

2018-2024-Komandant komande za obuku i doktrinu

2024.- Komandant 4.pješadijske brigade OS BiH

 

MISIJE

2005.-2006.-Vojni posmatrač UN MONU

2011.-2011.-ISAF (RCN LNO to IJC)

 

NAPREDOVANJE U SLUŽBI

1994. - poručnik

1995. - natporučnik

1996. - kapetan

2001. - major

2008. -pukovnik

2015.-brigadir

ODLIKOVANJA

Spomenica domovinskog rata

Odličje  Red Nikole Šubića Zrinskog

Odličje Red hrvatskog pletera

Non Article 5 NATO Medal

The UN Medal-1

The UN Medal-2