Vijesti

Posjete lokalnim zajednicama 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH

Već sedam mjeseci Oružane snage Bosne i Hercegovine pomažu civilnim strukturama vlasti svih razina u zaštiti civilnog stanovništva i prevenciji širenja pandemije korona-virusa. S tim u vezi delegacija 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH organizovala je i provela dvodnevnu posjetu domovima zdravlja u općinama Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad,a također su posjetili općinu Posušje.

Dvodnevna posjeta je provedena u dane 29. i 30. septembra 2020.godine skupa sa Timom za civilno-vojnu saradnju pri Ambasadi Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. Susreti su realizovani sa ciljem jačanja i proširivanja dobrih odnosa sa lokalnom zajednicama te sagledavanju mogućnosti za jačanje civilno vojne saradnje u području odgovornosti 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tom prigodom uručena je i simbolična donacija koja se sastojala od opreme i sredstava za dezinfekciju kao i zaštitne opreme, a koja je nabavljena uz nesebičnu pomoć pomenutog Tima za civilno-vojnu saradnju pri Ambasadi SAD-a u BiH.

Od proglašenja pandemije prva pješadijski bataljon se aktivno uključio u pomoć lokalnoj zajednici i civilnim strukturama vlasti ustupanjem stambenih i infrastrukturnih resursa i stalnim odzivom kada je u pitanju dobrovoljno darivanje krvi od strane pripadnika ovog bataljona.

Delegaciju prvog pješadijskog bataljona predvodio je komandant pukovnik Dario Tucaković koji je u svom medijskom obraćanju istaknuo važnost saradnje sa lokalnim zajednicama u području gdje bataljon živi i djeluje. “Ocijenili smo da je u ovome trenutku potrebno usmjeriti donirana sredstva u više manjih općina i time osnažiti kapacitete domova zdravlja i općina u stvaranju kvalitetnije zdravstvene slike.”

“Zahvaljujem se u ime 1. pješadijskog bataljona, kao i Tima za civilno-vojnu saradnju pri Ambasadi SAD u BiH svim direktorima domova zdravlja, kao i načelniku općine Posušje gospodinu Branku Bagi na gostoprimstvu, razgovoru, željama da se ojača dosadašnja saradnja sa lokalnim zajednicama” - dodao je na kraju pukovnik Tucaković. 

13 FOTO GALERIJA