Vijesti

Godišnja analiza obuke u 4.pbr Oružanih snaga Bosne i Hercegovine


Na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina, 23. novembra 2021. godine realizovana je godišnja analiza obuke komande i jedinica 4.pbr OS BiH.

Ovoj aktivnosti pored komadanta brigade brigadira Zdravka Reze, štaba, komandanata bataljona i komandira prištapskih jedinica, prisustvovao je i brigadni general Tomo Kolenda, zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse sa timom starješina iz OK OS BiH. Bila je ovo prilika da se u skladu sa smjernicama komandanta brigade sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 2021. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti.

Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komadanta bataljona o obuci kao i realizacijama vježbi VVO „Dinamičan odgovor 21-5“, „Immediate response 21“, „Quick response 21“, „NICS 21“, „Kombinovani napor 21“ – SEL-2 ocjenjivanju deklarisanih jedinica INF-L-BNG iz sastava 4.pbr po OCC E&F konceptu, zajedničkoj obuci sa EUFOR-om, obuci izviđača u zimskim i ljetnim uslovima, grupno gađanje jedinica borbene podrške, obuci za pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih nesreća, stručno-specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja kao i izazovima sa kojima se 4.pbr suočavala pri realizovanju istih.

Istaknuto je, kako se obuka u 2021. godini provodila u izuzetno teškoj situaciji koju je uzrokovala pandemija virusa COVID-19. Komadant 4.pbr OS BiH brigadir Zdravko Rezo na kraju analize prezentovao je smjernice i prioritete obuke za 2022. godinu. General Kolenda zatvorio je analizu istaknuvši zadovoljstvo sa postignutim rezultatima obuke, naglasivši da je 4. pješadijska brigada OS BiH bila nosilac većine težišnih aktivnosti obuke OK OS BiH u 2021. godini i tom prilikom uputio je iskrene čestitke svim prisutnim. Godišnja analiza po obuci je realizovana uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, a koje se odnose na COVID-19.

3 FOTO GALERIJA