Vijesti

Generalni inspektor MO BiH posjetio 4.pbr


Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH, brigadni general Mirsad Ahmić, 24. novembra 2021. godine posjetio je komandu i jedinice 4.pješadijske brigade Oružanih snaga na lokacijama kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini i "Bilećki borci“ u Bileći.

Komandant 4.pbr, brigadir Zdravko Rezo primio je u posjetu generala Ahmića, upoznao ga o aktuelnom stanju, težišnim aktivnostima koje sprovodi komanda i jedinice 4.pješadijske brigade, kao i o planovima za naredni period. Cilj posjete GI MO BiH bilo je informisanje pripadnika komandi i jedinica 4.pbr o poslovima iz nadležnosti GI MO BiH i inspektora u OS BiH, obilazak objekata u kojima su smještene jedinice, razgovor sa pripadnicima komandi i jedinica 4.pbr, pružanje pomoći vojnim i civilnim licima u 4.pbr, inspektoru komande i subjektima komandovanja i kontrole, te identifikovanje problema vezanih za sistemska pitanja.

Brigadni general Ahmić zahvalio se na podršci koju 4.pbr pruža u realizaciji aktivnosti koje provodi Generalni inspektorat MO BiH, te izrazio zadovoljstvo posjetom. Tokom dana brigadni general Ahmić posjetio je 2.pješadijski bataljon/4.pbr na lokaciji kasarne „Bilećki borci“ Bileća.

3 FOTO GALERIJA