Vijesti

Obilježen Dan OS BiH na lokacijama 4.pješadijske brigade OS BiH


U kasarnama 4. pješadijske brigade OS BiH "Božan Šimović" Čapljina, „Ante Bruno Bušić“ Livno, „Bilećki Borci“ Bileća, „Kosova“ Ustikolina i „Miralem Jugo“ Livač na prigodan način, svečano je obilježena 16. godišnjica formiranja OS BiH.

Komandant 4.pješadijske brigade, brigadir Zdravko Rezo je u svom obraćanju istakao da je 2021. godina bila veoma izazovna i uspješna sa puno događaja, kao i svih proteklih godina. Krajem prošle i početkom ove godine težišna aktivnost brigade bila je učešće pripadnika 4.pbr u mirovnoj misiji „Resolute Support“ u IR Afganistan. „Jedinica BH CON FPU 013 zabilježila je odlične rezultate u izvršenju ove veoma zahtjevne misije, a kao pokazatelj navodim visoke ocjene za postignute rezultate dobivene od strane koalicionih partnera“, istakao je brigadir Rezo.

Kao krunu obuke brigade, brigadir Rezo istakao je vježbu „Dinamičan odgovor 21-4“ na glavnom poligonu za obuku Manjača sa bojevim gađanjem iz artiljerijskog oruđa i minobacača. Nadalje, u svom obraćanju brigadir Rezo istakao je važnost realizacije vježbe „Immediate response 21“, ocjenjivanja deklarisanih jedinica, kao i učešće na vježbi „Platinum Wolf“ u Republici Srbiji, na kojoj su angažovani pripadnici 4.pbr dobili sve pohvale zemlje domaćina. Brigadir Rezo je također istakao aktivno angažovanje pripadnika brigade na zajedničkoj obuci i vježbi „Quick response 21“ sa EUFOR-om, učešće na vježbama sa civilnim agencijama i podršci pješadijskim pukovima, civilnim institucijama i lokalnim zajednicama u obilježavanju značajnih datuma i manifestacija. Pred svečanim strojem su pročitane nagrade i pohvale svih pripadnika Komande i jedinica 4.pbr koji su postigli izvanredne rezultate u toku protekle godine.

Komandanti bataljona na lokacijama u nadležnosti 4.pješadijske brigade obratili su se prigodnim govorom i osvrnuli se na postignute rezultate u radu tokom 2021.godine. Aktivnost je realizovana uz maksimalno poštivanje  mjera propisanih odlukom kriznih štabova i naređenjima prepostavljene komande, uslijed epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom (COVID-19) na prostoru Bosne i Hercegovine, a sve u cilju zaštite života i zdravlja pripadnika jedinica 4.pbr.

21 FOTO GALERIJA