Vijesti

Završen „Primarni kurs za razvoj vođa”


U skladu sa Doktrinom obuke OS BiH, priručnika „Razvoj vođa u OS BiH“ i Pravilnikom o profesionalnom razvoju i konceptu Profesionalnog razvoja podoficira, u kasarni „Božan Šimović” u Čapljini, 03.decembra 2021.godine završen je „Primarni kurs za razvoj vođa „21-9”, na nivou 4.pbr, koji su uspješno završila 45 polaznika iz jedinica brigade.

Realizacija kursa je provedena u periodu od 03.11. do 03.12.2021.godine. Na ceremoniji svečanog zatvaranja kursa, polaznicima su se obratili direktor kursa zastavnik Krunoslav Zelenika i komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo. Po završetku obraćanja, polaznicima kursa su uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu. Za postignute rezultate u realizaciji kursa, određenom broju polaznika kursa dodjeljene su stimulativne mjere sa nivoa 4.pbr OS BiH. Za najboljeg polaznika kursa proglašen je OR3 Slaven Rimac.

Brigadir Zdravko Rezo je u svom obraćanju istakao da su svi zacrtani ciljevi, postavljeni pred direktorijat kursa i same polaznike u potpunosti ispunjeni. Ovo vojno-stručno osposobljavanje i usavršavanje je sticanje uslova za vođenje u profesionalnom razvoju unutar OS BiH. „Kroz kurs ste dobili potrebno znanje, navike i vještine koje su vam potrebne da budete uspješne vođe timova u svojim jedinicama u skladu sa vojnom doktrinom OS BiH“, istakao je brigadir Rezo.

Nakon obraćanja, brigadir Rezo je svečano zatvorio deveti „Primarni kurs za razvoj vođa“ na nivou OS BiH i polaznicima poželio uspjeh u daljem  radu i napredovanje u vojničkoj karijeri.

4 FOTO GALERIJA