Vijesti

Kontrola rada 3.pješadijskog bataljona od strane Komande 4.pbr

U kontroli rada 3.pb/4.pbr, dana 07.decembra.2021.godine boravio je tim starješina 4.pbr predvođeni načelnikom štaba pukovnikom Elvirom Faljićem. Nakon prijema raporta od strane komandanta 3.pb pukovnika Mirnesa Čosića, uslijedio je brifing, gdje je pukovnik Elvir Faljić iznio sadržaj i plan aktivnosti kontrole. Nakon toga uslijedile su aktivnosti kontrole rada štaba 3.pb, četa u sastavu bataljona te unutrašnje službe lokacije kasarne Kosova. Sve aktivnosti vezane za pomenutu kontrolu protekle su bez problema, što je i rečeno na završnom brifingu, gdje su iznijeta zapažanja o zatečenom stanju i gdje su također upućene smjernice za daljnje aktivnosti.

3 FOTO GALERIJA