Vijesti

Ceremonija uručivanja pohvala i nagrada pripadnicima 4.pbr Oružanih snaga BiH


Na lokaciji kasarne „Božan Šimović“Čapljina, 23. decembra 2021. godine upriličena je ceremonija uručivanja pohvala i nagrada pripadnicima 4. pješadijske brigade OS BiH, povodom Dana OS BiH za postignute rezultate u radu tokom 2021. godine.

Pohvale i nagrade uručili su komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo, načelnik štaba pukovnik Elvir Faljić i PNŠ za personalne poslove pukovnik Mijo Šteko.

Tim povodom, obratio se brigadir Zdravko Rezo i izrazio zadovoljstvo doprinosom pripadnika  4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u proteklom periodu, te nagrađenim i pohvaljenim čestitao na ostvarenim rezultatima i poželio im sreću i uspjeh u daljnjem radu.

Ovom prilikom, zlatna plaketa OS BiH  je uručena kapetanu Selak Ekremu, srebrena plaketa kapetanu Barbarez Đorđu, zlatna značka OS BiH, starijem vodniku Mučibabić Milimiru, srebrena značka OS BiH: svIk Padalović Nijazu, kaplaru Galić Željku i starijem vodniku Mušanović Mustafi.

Sat sa posvetom iz nadležnosti MO BiH je uručen zastavniku Dževadu Šafru, a pisane pohvale zastavniku Pločo Amelu, vojnicima I klase Šistov Jurici i Dedić Izudinu.

3 FOTO GALERIJA