Vijesti

Primopredaja dužnoti šefova savjetodavnog tima EUFOR-a,OS Turske na lokaciji kasarne „Božan Šimović“Čapljina


U oproštajnu posjetu komandant 4.pješadijske brigade OS BiH, brigadir Zdravko Rezo na lokaciji kasarne “Božan Šimović” Čapljina, 21.januara 2022. godine, primio je šefa savjetodavnog tima EUFOR-a iz OS Turske, majora Murat Kὂymena, koji odlazi sa navedene dužnosti i u nastupnu posjetu majora Emrah Caliṣkana, koji preuzima dužnost.

Nakon prijema i ukazane dobrodošlice na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina od strane komandanta brigadira Zdravka Reza, novi šef savjetodavnog tima major Emrah Caliṣkan je upoznat  o mjestu i ulozi 4.pješadijske brigade OS BiH, pri čemu su prezentovani pravci djelovanja u životu i radu na lokaciji. Komandant 4.pješadijske brigade,brigadir Zdravko Rezo je odlazećem šefu savjetodavnog tima EUFORA-a iz OS Turske majoru Kὂymenu, uručio zahvalnicu za izvanredan rad i kooperaciju sa komandom brigade u proteklom periodu, kao i za svakodnevnu aktivnu saradnju i koordinaciju aktivnosti na realizaciji izvršenja misije, poželivši mu uspjehe u ličnom životu i vojničkoj karijeri.

Odlazeći major  Murat Kὂymen se zahvalio brigadiru Zdravku Rezi na saradnji i podršci koju je 4.pbr tokom njegovog službovanja profesionalno, nesebično pružala timu na čijem se čelu nalazio. Novoimenovani šef savjetodavnog tima, major Emrah Calikan se zahvalio komandantu bigadiru Zdravku Rezi na ukazanoj dobrodošlici, prezentiranim informacijama i izrazio uvjerenje  uspješne  saradnje po raznim osnovama tokom budućeg obavljanja dužnosti na lokaciji Čapljina.

Na kraju posjete brigadir Zdravko Rezo je  majoru Emrah Calikan,  čestitao postavljenje na novu dužnost- šefa savjetodavnog tima EUFOR-a i izrazio duboko uvjerenje o budućoj  uspješnoj saradnji.

8 FOTO GALERIJA