Vijesti

Subregionalna kontrola naoružanja u kasarni „Miralem Jugo“Livač


U sklopu orjentacijskog kursa „Sporazum o Subregionalnoj kontroli naoružanja (Dayton Article IV)“ koji se održava se u vremenskom periodu od 07. do 11. marta 2022. godine u hotelu Holiday u Sarajevu, praktični dio kursa je realizovan u kasarni „Miralem Jugo“, 09.03.2022.godine.

Nosilac ovog kursa je RACVIAC – Centar za sigurnosnu saradnju, smješten u Zagrebu. Polaznici ovog kursa su osim iz Bosne i Hercegovine, bili iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije, Austrije, Francuske, Italije, Grčke,SAD Južne Koreje, te osoblje OSCE BA. Cilj današnje obuke jeste osposobljavanja inspektora u provođenja Inspekcije po Sporazumu o Subregionalnoj kontroli naoružanja.

Komandant kasarneMiralem Jugo“, pukovnik Šaban Kadrić je prezentovao brifing, te pružio svu potrebnu pomoć i podršku za realizaciju pomenutog kursa. U saradnji sa Timom Verifikacijskog Centra Zajedničkog Štaba OS BiH izvršena je priprema lokacije za relizaciju praktičnog dijela kursa „Sporazum o Subregionalnoj kontroli naoružanja (Dayton Article IV)“ te omogućen nesmetan pristup sredstvima koja se nalaze na lokaciji, a koja su predmet inspekcije po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja.

Obuci su takođe pristvovali i Direktor RAKVIAC-a, generalmajor Bazo Jeronim i njegov zamjenik generalmajor Slaven Zdilar.

Direktor RAKVIAC-a, generalmajor Bazo Jeronim je na kraju današnje obuke izrazio zadovoljstvo kvalitetom rada polaznika kursa, te se zahvalio domaćinu, pukovniku Šabanu Kadriću na prijemu i pomoći pri realizaciji današnje obuke.

Ovaj kurs je realizovan u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza koje su proistekle iz razmjene Pisama namjere između Centra za sigurnosnu saradnju – RACVIAC i Ministarstva vanjskih poslova BiH.

6 FOTO GALERIJA