Vijesti

Realizacija obuke iz programa vojska-vojci „M2M“ u kasarni Miralem Jugo


Na osnovu Plana obuke i saradnje koji je potpisan između OS BiH i EUFOR-a, 25.08.2020 godine i koji se odnosi na program Vojska-Vojsci „M2M“, 21. marta 2022. godine je u kasarni „Miralem Jugo“, otpočela realizacija obuke „Medical Tasks and Familiarization 22-1“.

Obuku je otvorio načelnik 4. pješadijske brigade, pukovnik Elvir Faljić, koji se osvrnuo na značaj ove medicinske obuke u svim oružanim snagama kao i nastavku saradnje OS BiH i OS SAD. Kao domaćin, komandant artiljerijskog bataljona pukovnik Šaban Kadrić je svim prisutnim poželio uspjeh tokom obuke na lokaciji kasarne „Miralem Jugo“ , Mostar.

Učesnici  pomenute  obuke bit će : instruktori iz OS SAD, Nacionalne garde Maryland-a, instruktor iz CMSE, odjeljenje civilno-vojne saradnje OS SAD,predstavnici Ureda ODC Ambasade SAD u BiH, instruktori i pripadnici OS BiH.

Cilj ovosedmične obuke jeste obuka prve pomoći u borbenim uslovima kao i pomoći u svakodnevnom životu. Obuka će trajati u periodu 21. do 25. 03. 2022. godine. Pet dana usmenih predavanja i praktičnog djela obuke, planirano je završiti sa vježbom 25.03.2022.godine na lokaciji kasarne „Miralem Jugo“, Mostar.

Osim same obuke, razmjeniti će se i iskustva stečena u dosadašnjim obukama kao i upoređivanje doktrina te samog praktičnog načina realizacije medicinske pomoći.

4 FOTO GALERIJA