Vijesti

Posjeta tima CVS iz Američke ambasade


Dana 21.3.2022. godine na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ boravio je vođa tima za podršku civilno vojne saradnje američke vojske pri Američkoj ambasadi u BiH kapetan Stewart Bystryzcki. U timu su se nalazili narednik I klase David Ahlgren i štabni narednik David Gilbert.

Vođu tima sa saradnicima primio je komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo. Tokom posjete razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima i pomoći civilnim strukturama u saradnji sa 4.pbr.

Brigadir Rezo se zahvalio na dosadašnjoj saradnji, naglasivši da je ovaj tim prvi pružio pomoć na početku pandemije „COVID-19“. Upoznao ih je i sa aktivnostima u jedinicama 4.pbr sa posebnim akcentom na vježbe koje se izvode sa civilnim strukturama.

Vođa tima se zahvalio brigadiru Rezu na gostoprimstvu i najavio da će u budućnosti proširiti saradnju sa ostalim komandantima bataljona iz sastava 4.pbr koje imaju planirane vježbe sa civilnim strukturama u tekućoj godini.

4 FOTO GALERIJA