Vijesti

Posjeta Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH i Parlamentarnog vojnog povjerenika 4. pješadijskoj brigadi OS BiH


Predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH gospodin Asim Sarajlić, prva zamjenica predsjedavajućeg gospođa Borjana Krišto, članovi: Šemsudin Mehmedović, Marina Pendeš, Bariša Čolak, Ljiljana Milićević, Parlamentarni vojni povjerenik BiH gospodin Boško Šiljegović, komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, su 30. marta 2022. godine, boravili u najavljenoj posjetili 4. pješadijskoj brigadi OS BiH na lokaciji kasarne „Božan Šimovič“ Čapljina.

Pored navedenih u posjeti su boravili predstavnici misije OSCE (Security corporation) u Bosni i Hercegovini, Samir Bašić i Sanja Fitzgerald i predstavnik NATO HQ Sarajevo Anadin Hebib.


Cilj posjete bio je upoznavanje sa težišnim zadacima 4.pbr OS BiH u proteklom i narednom periodu, izazovima sa kojima se njeni pripadnici susreću u svome radu, te uslovima života i rada na lokaciji.


Na početku posjete komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo je zaželio dobrodošlicu gostima, predstavio ključni personal i putem informativnog brifinga ih upoznao  sa strukturom, misijom, tokom izvođenja operacija i obuke, logističkim osiguranjem brigade, kao i nizom drugih pitanja koje daju sliku o stanju u brigadi, ali i izazovima u realizaciji zadataka.


Na početku svog obraćanja gospodin Asim Sarajlić se zahvalio domaćinu na dočeku, kao i  predstavniku NATO-a i Misije OSCE-a u BiH na njihovom dolasku.


Konstatovano je da Komanda 4. pješadijske brigade OSBiH ulaže velike napore u izvršavanju postavljenih zadataka i obaveza, te da se prepoznaje odlučnost, profesionalnost i opredijeljenost u cilju izvršavanja misija koju ova brigada ima pred sobom.


U svom obraćanju komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, istakao je probleme s kojima se suočavaju OS BiH, a koji se ogledaju u neredovnom i nedovoljnom logističkom obezbjeđenju, nedovoljnoj kadrovskoj popunjenosti, te u sve izraženijim odlivu vojničkog sastava koji je, između ostalog, nezadovoljan visinom plata i naknada za rad u OSBiH.


Prva zamjenica Borjana Krišto i član Marina Pendeš su pohvalili rad brigade u izvršenju misije i svih dosadašnjih zadataka i aktivnosti, istaknuvši da je personal najvažniji resurs OS BiH.


Predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlementarne skupštine Bosne i Hercegovine zajednički ulažu napore, kako bi se status pripadnika OS BiH u narednom periodu unaprijedio povećanjem plata i naknada za rad i time spriječio odliv kadrova i  motivisao buduće generacije da budu pripadnici OS BiH.


Na kraju posjete komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo se zahvalio delegacijama na posjeti i izrazio uvjerenje uspješne saradnje i realizacije aktivnosti u cilju podizanja standarda pripadnika OS BiH na viši nivo.

8 FOTO GALERIJA