Vijesti

IPA CBC program na temu Brzi odgovor u slučaju masovne nesreće


Po godišnjem planu obuke za 2022. godine, vježba je bila planirana u IV. kvartalu, ali je naknadno preplanirana za mart 2022. godine.

U okviru IPA CBC programa na temu Brzi odgovor u slučajnu masovne nesreće koji realizuje Dom zdravlja Mostar kao vodeći partner IPA prekograničnog projekta RACE, uspješno je odrađena civilno-vojna vježba s pripadnicima 1.pb/4.pbr zakazana 29. 3. 2022. godine na području kasarne „Stanislav Baja Kraljević“ u Mostaru u kojoj su još učestvovali MUP HNŽ, Dom zdravlja Mostara, Dom zdravlja Stari grad, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Civilna zaštita, Crveni krst, HGSS, vatrogasna služba te helikopter brZS i PZO. Svi zadani ciljevi komandanta 1.pb/4.pbr su uspješno i u potpunosti ostvareni.

7 FOTO GALERIJA