Vijesti

Posjeta Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH 2. pješadijskom batalјonu, 4.pješadijske brigade OS BiH


U sklopu posjeta lokacijama OS BiH 31.03.2022 godine komisija za odbranu i sigurnost PS BiH je posjetila lokaciju kasarne „Bilećki borci“ Bileća.

U sastavu komisije bili su Predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost gospodin Asim Sarajlić, prva zamjenica gospođa Borjana Krišto, članovi Marina Pendeš, Boriša Čolak, sekreteta komisije Ljilјana Milićević, Parlamentarni vojni povjerenik gospodin Boško Šilјegović, zatim prisutni su bili i predstavnici misije OSCE u Bosni i Hercegovini Samir Bašić i Sanja Fidžerald i predstavnik NATO u Sarajevu Anadun Hebib. Pored navedenih sastanku je prisustvovali i komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo sa svojim timom.

Na samom početku sastanka prisutnima se obratio komandant 2. pješadijskog batalјona pukovnik Vladimir Vujović, zaželio dobrodošlicu gostima, predstavio klјučni personal jedinice i održao informativni brifing u kome je predstavio kasarnu i 2. pb. Pukovnik Vujović  se na kraju brifinga osvrnuo na velike izazove koje jedinica ima u izvršenju postavlјenih zadataka, te naglasio da u narednom periodu treba posvetiti više pažnje kako na pobolјšanje uslova života i rada tako i na materijalni status pripadnika OS BiH.

Nakon brifinga komadanta 2.pb prisutnima se obratio i predsjedavajući komisije za odbranu i sigurnost PS BiH gospodin Asim Sarajlić koji se zahvalio na dobrodošlici, te podsjetio da se ulažu veliki napori u realizaciji dodatnih sredstava kako bi pripadnici OS BiH popravili svoj matrijalni staus te izrazio nadu u pobolјšanje uslova života i rada kao i opremanja OS BiH.
Parlamentarni vojni povjerenik gospodin Boško Šilјegović i gospođa Marina Pendeš su u svom obraćanju ukazali na atuelnu problematiku u okviru OS BiH i naveli da se aktivno radi na rješavanju postojećih pitanja.

3 FOTO GALERIJA