Vijesti

Završen „Primarni kurs za razvoj vođa” u 4.pbr OS BiH


U skladu sa Doktrinom obuke OS BiH, priručnika „Razvoj vođa u OS BiH“ i Pravilnikom o profesionalnom razvoju i konceptu Profesionalnog razvoja podoficira, u kasarni „Božan Šimović” u Čapljini, 01.aprila 2022.godine završen je „Primarni kurs za razvoj vođa 22-X”, na nivou 4.pbr, koji su uspješno završila 36 polaznika iz jedinica brigade.

Realizacija kursa je provedena u periodu od 02.03. do 01.04.2022.godine. Na ceremoniji svečanog zatvaranja kursa, polaznicima su se obratili direktor kursa, zastavnik Krunoslav Zelenika i komandant 4.pbr brigadir Zdravko Rezo. Po završetku obraćanja, polaznicima kursa su uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu. Za postignute rezultate u realizaciji kursa, određenom broju polaznika kursa dodjeljene su stimulativne mjere sa nivoa 4.pbr OS BiH. Za najboljeg polaznika kursa proglašen je OR2 Aldin Džanbegović, zatim OR2 Neven Cicović i OR3 Ivana Ćuzić.

Brigadir Zdravko Rezo je u svom obraćanju istakao da su svi zacrtani ciljevi, postavljeni pred direktorijat kursa i same polaznike u potpunosti ispunjeni. Ovo vojno-stručno osposobljavanje i usavršavanje je sticanje uslova za vođenje u profesionalnom razvoju unutar OS BiH. „Kroz kurs ste dobili potrebno znanje, navike i vještine, koje su vam potrebne da budete uspješne vođe timova u svojim jedinicama u skladu sa vojnom doktrinom OS BiH“, istakao je brigadir Rezo. Nakon obraćanja, brigadir Rezo je svečano zatvorio deseti „Primarni kurs za razvoj vođa“ na nivou OS BiH i polaznicima poželio uspjeh u daljem radu i napredovanje u vojničkoj karijeri.

7 FOTO GALERIJA