Vijesti

Realizacija situacijske vježbe pripadnika artiljerijskog bataljona


Na osnovu Godišnjeg Plana obuke 4.pbr te na osnovu Kvartalnog plana obuke artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade, dana 13.04.2022. godine na lokalnom poligonu za obuku kasarne “Miralem Jugo”, artiljerijsko-raketna jedinica artiljerijskog bataljona, uspješno je realizovala situacijsku vježbu (STX).

Cilj vježbe je bio provjera obučenosti jedinica artiljerijskog bataljona za realizaciju liste osnovnih zadataka misije, sa težištem na zadatke pružanja podrške  jedinicama 4.pbr  pri izvršenju misije.

 

Ovu jedinicu  činile su :

Dvije haubičke desetine iz sastava 1.ab h 122 mm, 

Jedna desetina SVLR APRA 122 mm,

Centar za upravljanje vatrom ,
Tim vatrene podrške (komandna baterija).

Izvođač današnje vježbe je bio komandir 1. Haubičke baterije, kapetan Atilio Dragoje dok je direktorijat vježbe sačinjavao štab artiljerijskog bataljona na čelu sa Izvršnim oficirom, majorom Dragišom Ćorićem. Nakon predhodno izvedene obuke po individualnim i kolektivnim zadacima, pristupilo se  realizaciji STX vježbe  na poligonu kasarne „Miralem Jugo“.

U sklopu realizacije vježbe izvedeni koraci predviđeni Elaboratom realizacije STX vježbe i scenarijom koji ima za težište na pripremi i izvođenju bojevog gađanja. 

STX vježbu je nadgledao komandant artiljerijskog bataljona 4.pbr, pukovnik Šaban Kadrić sa Timom starješina iz Štaba bataljona.

Tokom realizacije STX vježbe, pripadnici artiljerijskog bataljona pokazali su visok stepen profesionalnosti i obučenosti u izvođenju postavljenih zadataka što je rezultatski doprinijelo potpunoj realizaciji postavljenih ciljeva, zaključeno je na analizi vježbe.

5 FOTO GALERIJA