Vijesti

Zajednički iftar na lokaciji vojarne Kosova


U kasarni „Kosova“ dana 13.04.2022. godine je organizovan i upriličen zajednički iftar povodom mjeseca Ramazana.

Tim povodom kasarnu i jedinicu su posjetili predstavnici MO BiH, ZŠ OS BiH na čelu sa generalpukovnikom Senadom Mašovićem, predstavnici OK OS BiH, KP OS BiH, kao i ostalih jedinica OS BiH, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde i općina u njegovim sastavu, kao i predstavnici vjerskog i kulturnog života BPK.

Prisutnim gostima ispred 3.pb su se obratili v.d komadanta major Senaid Srna i bataljonski imam Aldin Hođić, koji su upoznali goste o vojničkim i vjerskim aktivnostima u jedinici, te im se zahvalili na posjeti.

Nakon toga major Srna iskoristio je priliku da uruči poklone od jedinice za pripadnike koji su otišli u penziju, poručniku Muratu Bečerieviću i starijem vodniku Samiru Reki, kao i majoru Nedžadu Kazagiću koji je raspoređen na novu dužnost u komandu 4.pbr OS BiH.

7 FOTO GALERIJA