Vijesti

Realizovana IPC za realizaciju obuke i gađanja jedinica vatrene podrške u kasarni „Božan Šimović“Čapljina


U kasarni „Božan Šimović“ Čapljina, 21. aprila 2022. godine, realizovana je Inicijalna planska konferencija za vježbu 4. pješadijske brigade za realizaciji obuke i gađanja jedinica vatrene podrške.

Ovoj aktivnosti su prisustvovali  voditelji organizacijskih cjelina komande brigade, komandanti 2.pješadijskog i artiljerijskog bataljona /4.pbr  sa saradnicima. Načelnik štaba 4. pješadijske brigade, pukovnik  Elvir Faljić je otvorio konferenciju i zaželio dobrodošlicu učesnicima, te istakao da će težište komande brigade u narednom periodu biti na realizaciji svih zadataka u okviru priprema za realizaciju gore navedene aktivnosti i izrazio uvjerenje uspješnog ishoda današnje aktivnosti.

Održana konferencija predstavlja pripremu za uspješno izvođenje obuke, bojevog gađanja iz artiljerijskog i minobacačkog oruđa, koja će se u mjesecu oktobru tekuće godine, održati na poligonu za borbenu obuku  Manjača.

Nakon izlaganja komandanata bataljona, vođa organizacijskih cjelina komande brigade i izraženih njihovih zahtjeva, proistekli su definisani zahtjevi i zadaci koje je potrebno realizovati do naredne planske konferencije.

Inicijalnu plansku konferenciju zatvorio je pukovnik  Elvir Faljić, te je naglasio da su ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je dao smjernice za rad za naredni period i zahvalio se učesnicima na saradnji.

4 FOTO GALERIJA