Vijesti

Zajednička obuka iz oblasti Komunikaciono – informacijskih sistema u kasarni „Miralem Jugo“Livač


Na osnovu plana obuke za 2022.godinu, iz oblasti Komunikaciono – informacijskih sistema, a također za podršku predstojećoj pokaznoj vježbi “Pomoć civilnom stanovništvu u slučaju požara”, u periodu od 18. do 21.04.2022.godine u kasarrni „Miralem Jugo“, realizovana je zajednička obuka pripadnika 4.pješadijske brigade.

Cilj obuke jeste obučenost i integracija veza, vojnih i civilnih kanala komunikacije koje su planirane u budućoj civilno – vojnoj saradnji. Realizacija ove obuke je bila u savremenoj i opremljenoj učionici artiljerijskog bataljona 4.pbr.

Osim pripadnika artiljerijskog bataljona, obuci su prisustvovali i vojnici roda veze iz Komande 4.pbr. Nosilac predmetne obuke je bio Oficir za komunikaciono – informacijske sisteme u Komandi artiljerijskog bataljona, poručnik Dušan Grabovica dok je izvođač obuke bio stariji vodnik Vojislav Miličević, iz sastava voda veze 4.pbr.

Višednevna obuka je završena danas, 21.04.2022.godine uz prezentaciju tehničko – taktičkih sposobnosti uređaja na kojim se realizovala obuka. Završetku obuke je prisustvovao i komandant artiljerijskog bataljona, pukovnik Šaban Kadrić sa članovima štaba bataljona.

Pukovnik  Šaban Kadrić je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvođenja obuke te poručio da stečeno znanje prenesu dalje u svojim jedinicama, jer jedino tako se ova obuka može smatrati uspješnom.

Ovaj vid obuke je u budućem radu vezista, planiran kao jedan od težišnih načina održavanja veze ne samo između vojnih jedinica već i integracija sa civilnim strukturama.

4 FOTO GALERIJA