Vijesti

Realizovana MPC za realizaciju vježbe „Kombinovani napor 22“ u kasarni „Božan Šimović“Čapljina


U kasarni „Božan Šimović“ Čapljina, 21. juna 2022. godine, realizovana je Glavna planska konferencija 4. pješadijske brigade za proces planiranja i priprema za sprovođenje vježbe „KOMBINOVANI NAPOR 22“.

Ovoj aktivnosti su prisustvovali voditelji organizacijskih cjelina komande brigade,oficir za obuku komande brigade, komanda 1.pješadijskog bataljona /4.pbr sa komandirom deklarisane čete, S-1, S-3 i S-4 ,komandir Izviđačke čete sa komandirom deklarisanog voda i podoficirom za snadbijevanje .

Načelnik štaba 4. pješadijske brigade, brigadir Elvir Faljić je otvorio konferenciju i zaželio dobrodošlicu učenicima, te istakao da će težište komande brigade u narednom periodu biti na realizaciji svih zadataka u okviru priprema za realizaciju gore navedene aktivnosti i izrazio uvjerenje uspješnog ishoda današnje aktivnosti.

Održana konferencija predstavlja završne pripreme za uspješno izvođenje vježbe „KOMBINOVANI NAPOR 22", koja će se tokom septembra mjeseca tekuće godine, održati na poligonu za borbenu obuku Manjača.

Nakon izlaganja komandira deklarisane čete i komandira izviđačke čete i inesenih prijedloga i sugestija vođa organizacijskih cjelina komande brigade i bataljona i izraženih njihovih zahtjeva, proistekli su definisani zahtjevi i zadaci koje je potrebno realizovati u narednom periodu.

Glavnu plansku konferenciju zatvorio je brigadir Elvir Faljić, te je naglasio da su ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je dao smjernice za rad za naredni period i zahvalio se učesnicima na saradnji.

7 FOTO GALERIJA