Vijesti

Obuka pripadnika 2.pješadijskog batalјona 4.pbr OS BiH sa Republičkom upravom civilne zaštite (RUCZ) Republike Srpske


U periodu od 13.09. do 14.09.2022. godine na lokaciji kasarne „Bilećki borci“ Bileća u organizaciji Republičke uprave civilne zaštitie (RUCZ) Republike Srpske realizovana je obuka na temu „Upravlјanje i koordinacija kampovima u stanju prirodnih nesreća“.

Temu su realizovali  predstavnici RUCZ g-din Želјko Janković, g-din Dragiša Tešanović i g-đica Marijana Savić. Cilј obuke je bio da sagledaju parametri u koordinaciji i upravlјanju kampom, kako bi se razvilo zajedničko razumijevanje uloga i odgovornosti u skladu sa  međunarodnim principima i standardima.

Obuka  je takođe imala za cilј da razvije kod polaznika, svijest i kompetencije u korištenju smjernica, alata i priprema koje doprinose efikasnim odgovorima u upravlјanju kriznim situacijama. Na obuci je učestvovalo 30 pripadnika 2. pješadijskog batalјona 4.pbr OS BiH i svim polaznicima je po završetku iste uručen certifikat o uspješno završenoj obuci.

3 FOTO GALERIJA