Vijesti

Realizacija STX vježbe voda MB 120 mm (M75)

Dana 14.09.2022.  godine na lokaciji kasarne „Bilećki borci“ Bileća u vremenu od 10.00 do 12.00 časova realizovana je STX vježba voda MB 120 mm (M75) komandne čete 2. pješadijskog batalјona/4.pbr OS BiH.

Tema vježbe bila je „Izbor, posjedanje, uređenje i radnje na položaju minobacačkih jedinica“ Vježba je imala za cilј usavršavanje minobacačkih posluga i isti je u potpunosti postignut. Vježba je realizovana uspješno sa visokim stepenom zalaganja pripadika jedinice.

3 FOTO GALERIJA