Vijesti

Početak stručno-specijalističke obuke IX klase novoprimljenih oficira u kasarni „Miralem Jugo“ Livač


Nakon provedene I i II faze obuke, novoprimljeni oficiri roda Artiljerije nastavili su svoje obučavanje. Stručno-specijalističku obuku realizuje Artiljerijski bataljon/ 4. pješadijske brigade, koji je smješten u kasarni „Miralem Jugo“ u Livču kod Mostara. U periodu od 19.09.- 25.11.2022. godine planirana je realizacija III faze obuke kandidata za prijem u PVS IX klase u početnom činu oficira.

Početak obuke je otvorio komandant Artiljerijskog bataljona, pukovnik Šaban Kadrić, koji je polaznicima poželio sretan početak obuke, te da što kvalitetnije iskoriste i prostor i vrijeme da bi unaprijedili svoje stručno znanje. Početku ove obuke su prisustvovali uz komandanta Artiljerijskog bataljona, pukovnika Šabana Kadrića i članovi štaba bataljona.

U planiranom periodu obučavanja, Tim starješina artiljerijskog bataljona je planirao realizaciju stručno-specijalističke obuke – Artiljerijskog VES-a, te teme iz artiljerijskog naoružanja i opreme, upravljanja vatrom, vatrene podrške, taktika artiljerije, zatim iz fizičkog odgoja, poštivanja Etičkog kodeksa pripadnika OS BiH i rodne ravnopravnosti.

Tokom ove obuke planirano je učešće kandidata za prijem u PVS IX klase u početnom činu oficira, u STX vježbi artiljerijskog bataljona/ 4.pbr koja je planirana u idućoj sedmici.

3 FOTO GALERIJA