Vijesti

Evaluacijski Inspekcijski tim u posjeti 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Evaluacijski Inspekcijski tim kojeg je predvodio pukovnik ACS Gabor, pripadnik Oružanih snaga Republike Mađarske, zajedno sa pratećim timom OS BiH, koji je predvodio pukovnik Miralem Salčin, posjetili su 20.septembra 2022.godine Komandu 4.pješadijske brigade OS BiH na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina.

Cilj evaluacijske inspekcije bio je uvid i procjena opšteg stanja Komande i jedinica 4.pješadijske brigade po Bečkim dokumentima 2011.

Komandant brigade,brigadir Zdravko Rezo je dočekao inspekcijki tim i zaželio dobrodošlicu.

Načelnik štaba 4.pbr,pukovnik Mirnes Ćosić prezentovao  je opšti informativni brifing  inspekcijskom timu. Brifingom su obuhvaćene osnovne informacije o lokaciji kasarne „Božan Šimović“Čapljina, šema rasporeda i struktura brigade, popunjenost personalom, materijalno-tehničkim sredstvima, obuci i ostalo.

Inspekcijski tim je po završetku prezentacije opšteg informativnog brifinga, uputio nekoliko pitanja lokalnom pratećem timu, želeći da na ovaj način dobije više informacija te tako stvori kompletnu sliku o 4.pbr i OS BiH u cjelini.

Po završetku posjete brigadir Zdravko Rezo se zahvalio inspekcijskim  timovima na posjeti i izrazio opredjeljenje za dalju saradnju,nakon čega su se uputili na lokaciju kasarne „Miralem Jugo“Livač koja je u nadležnosti 4.pbr.

7 FOTO GALERIJA