Vijesti

Radna posjeta Načelnika štaba EUFOR-a 3.pb/4.pbr na lokaciji kasarne “Kosova” Ustikolina

Načelnik Štaba EUFOR-a general Ovidiu Lungu, je dana 10.avgusta 2023. godine u sklopu svojih redovnih aktivnosti, posjetio lokaciju kasarne “Kosova” Ustikolina i tom prilikom održao sastanak  sa komandantom 3.pb/4.pbr. Na održanom brifingu pukovnik Mirnes Čosić je upoznao Načelnika Štaba EUFOR-a generala Lungua sa stanjem u jedinici. Posebna tačka ovog brifinga je bila zajednička vježba 3.pb/4.pbr i EUFOR-a koja će se realizovati u oktobru 2023. godine na poligonu Manjača. Nakon završenog sastanka izvršen je obilazak lokacije sa čime je završena posjeta Načelnika štaba EUFOR-a.

4 FOTO GALERIJA