Vijesti

Posjeta Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH 1.pješadijskom bataljonu/4.pbr u Livnu


U kasarnu „Ante Bruno Bušić“ Livno dana 12.09.2023. godine u posjetu su došli Vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH.

Cilj same posjete jest upoznavanje Vojno –diplomatskih predstavnika u BiH sa stanjem 1.pješadijskog bataljona, sagledavanju rada jedinice, te planovi za daljnje aktivnosti jedinice. Na početku posjete održan je uvodni brifing, radi upoznavanja Vojno-diplomatskih predstavnika sa samom lokacijom, raspoloživim resursima i kapacitetima kasarne „ Ante Bruno Bušić“ Livno, te životom i radom u kasarni. U otvorenoj diskusiji nakon održanog brifinga gosti su se zanimali za brojno stanje 1.pješačkog bataljona, vježbe sa EUFOR-om koje su odrađene i koje su u planu, te problemi i poteškoće koji su postavljeni ispred komandanta 1.pješačkog bataljona. Komandant bataljona major Vjekoslav Puharić je naglasio odličnu saradnju sa predstavnicima EUFOR-a i samu podršku njihovih predstavnika za bolji rad i život na lokaciji, a ujedno se zahvalio na posjeti koja dokazuje želju i brigu za još uspješniji rad. Nakon brifinga slijedio je obilazak Franjevačkog muzeja i galerije Gorica, gdje su se gosti mogli uvjeriti o povijesti Livna i značaj grada za ovaj dio BiH.

6 FOTO GALERIJA