Vijesti

Primopredaja dužnoti šefova savjetodavnog tima EUFOR-a,OS Republike Turske na lokaciji kasarne „Božan Šimović“Čapljina


U oproštajnu posjetu komandant 4.pješadijske brigade OS BiH, brigadir Zdravko Rezo na lokaciji kasarne “Božan Šimović” Čapljina, dana 24.oktobra 2023. godine, primio je šefa savjetodavnog tima EUFOR-a iz OS Republike Turske, majora Serkan Dogusay koji odlazi sa navedene dužnosti i u nastupnu posjetu majora Unal Asa, koji preuzima dužnost.

Nakon prijema na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina od strane komandanta brigadira Zdravka Reza, novi šef savjetodavnog tima major Unal Asa je upoznat o mjestu i ulozi 4.pješadijske brigade OS BiH, pri čemu su prezentovani pravci djelovanja u životu i radu na lokaciji sa naglaskom na realizaciji vježbi i obuka u proteklom periodu i saradnjom sa civilnim strukturama vlasti.

Među aktivnostima 4.pješadijske brigade, koje je brigadir Rezo izdvojio tokom razgovora, su pripreme za realizaciju bojevih gađanja iz ariljerijskog, minobacačkog i pješadijskog naoružanja na poligonu Manjača. Major Sarkan Dagusay se zahvalio brigadiru Zdravku Rezi na saradnji i podršci koju je 4.pbr tokom njenog službovanja profesionalno, nesebično pružala timu na čijem se čelu nalazio.

Na kraju ove posjete novi šef savjetodavnog tima, major Unal Asa se zahvalio komandantu bigadiru Zdravku Rezi na ukazanoj dobrodošlici, prezentiranim informacijama i izrazio uvjerenje uspješne saradnje po raznim osnovama tokom obavljanja dužnosti na lokaciji Čapljina.

Brigadir Zdravko Rezo se zahvalio majoru Sarkan Dogusay na dosadašnoj uspješnoj saradnji tokom obavljanja dužnosti, poželivši mu uspjeh u daljoj vojničkoj karijeri i majoru Unal Asa čestitao postavljenje na novu dužnost- šefa savjetodavnog tima EUFOR-a i izrazio duboko uvjerenje o budućoj saradnji.

3 FOTO GALERIJA