Vijesti

Uspješno realizovana bojeva gađanja na poligonu Manjača pripadnika artiljerijskog bataljona/4.pješadijske brigade OS BiH


Na poligonu Manjača, dana 31. oktobra 2023. godine, je izuzetno uspešno izvedeno artiljerijsko bojevo gađanje, koje predstavlja veliki korak napred u obučenosti i spremnosti jedinica.

Ovo artiljerijsko gađanje izveo je Artiljerijski bataljon/ 4. pješadijske brigade OS BiH, koristeći haubice kalibra 122 mm D-30J, kao i višecjevni raketni bacač SVLR 122 mm APRA. Ovaj događaj je označio visok nivo obučenosti i profesionalizma artiljerijskog bataljona, naglašavajući sposobnost naših vojnika da efikasno koriste artiljerijsko oružje i raketne sisteme.

Posebno impresivno je bilo to što je artiljerijsko gađanje sprovedeno istovremeno sa trećim pješadijskim bataljonom/ 4.pbr, koji je koristio minobacače. Ovaj koordinisani napad pokazao je izuzetnu saradnju i kooperativnost između artiljerijskog bataljona i trećeg pješadijskog bataljona. Ovaj aspekt vežbe naglašava ključnu ulogu međusobne saradnje u ostvarivanju uspešnih vojnih operacija.

Napominjemo, da su haubice artiljerijskog bataljona uspešno gađale mete sa velike udaljenosti, što predstavlja veoma rijetku vještinu i sposobnost, koja dugo vremena nije bila praktikovana. Ovo je jasan dokaz visokog nivoa spremnosti i obučenosti artiljerijskog bataljona, kao i njihovu sposobnost da odgovore na različite izazove i situacije.

6 FOTO GALERIJA