Vijesti

Početak realizacije “Osnovnog kursa za razvoj vođa”, XIII klase - 2023 u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Ceremonija otvaranje “Osnovnog kursa za razvoj vođa”, polaznika XIII klase-2023 u organizaciji 4.pješadijske brigade OS BiH, upriličena je 06. novembra 2023 godine u amfiteatru na lokaciji kasarne “Božan Šimović“Čapljina.

Svečanom otvaranju kursa prisustvovali su komandant 4.pbr, brigadir Zdravko Rezo i glavni podoficir 4.pbr, zastavnik I klase Zoran Grmača. Kurs je otvorio brigadir Zdravko Rezo i u svom obraćanju naglasio značaj organizacije i pohađanja ovakvih kurseva, te izrazio očekivanja da će polaznici kursa imati priliku da steknu dodatne sposobnosti, znanja i vještine koje će im biti od koristi u vojničkoj karijeri.Na kraju obraćanja je polaznicima kursa zaželio uspješno savladavanje obaveza i zadataka koje proizilaze iz programa i plana realizacije  kursa i ugodan boravak na lokaciji kasarne “Božan Šimović” Čapljina.

Kurs će biti realizovan sa 39 polaznika, od kojih su 4 žene, u periodu od 06.novembra do 08.decembra 2023.godine, gdje će polaznici kursa usvojiti nova znanja i vještine, te imati priliku da pokažu i dokažu svoje sposobnosti u vojničkim vještinama i sposobnosti vođenja tima. Nastavu iz planiranih nastavnih tema izvodit će tim instruktora iz sastava 4.pbr, kojeg predvodi zastavnik I klase Zoran Grmača, kao i vanjski predavači iz sastava brigade i OS BiH. 

5 FOTO GALERIJA