Vijesti

Obilježavanje Dana OS BiH i svečano postrojavanje 1.pješašadijskog bataljona/4.pbr OS BiH


Kasarana „Ante Bruno Bušić“ u Livnu dana 22. novembra 2023. bila je domaćin svečanog postrojavanja 1. pješadijskog bataljona obilježavajući tako „ Dan oružanih snaga BiH“.

Komadant  kasarne , pukovnik Vjekoslav Puharić uručio je pohvale i nagrade vrijednim pripadnicima, ne samo kao priznanje njihovom trudu, već i kao inspiraciju za sve pripadnike jedinice. Cilj je bio motivisati ih u njihovom daljnjem životu i radu kao ponosnim pripadnicima Oružanih snaga BiH. Nakon formalnog dijela s  dodjelom priznanja, uslijedila  je prigodni proslava  za sve pripadnike jedinicea. Dana 23. novembra 2023. godine obilježen je „ Dan otvorenih vrata“ na lokaciji „ Ante Bruno Bušić“ Livno gdje su učenici srednjih škola iz grada Livna imali priliku posjetiti kasarnu  i učestvovati u interaktivnom prikazu opreme koju koriste pripadnici 1. pješadijskog bataljona  u svakodnevnom  radu. Ovaj događaj pružio je učenicima uvid u vojnu opremu i rad pripadnika jedinice, jačajući tako veze između vojske i lokalne zajednice.

 

3 FOTO GALERIJA