Vijesti

Posjeta načelnika štaba EUFOR-a brigadnog generala Ovidiu Lungu artiljerijskom bataljonu/4pbr


Tokom posjete, načelnik štaba EUFOR-a imao je priliku razgovarati sa štabom Artiljerijskog bataljona, stvarajući priliku za dijalog i razmjenu informacija o trenutnom stanju bataljona. Osim toga, posebna pažnja posvećena je smještajnim kapacitetima bataljona kako bi se osiguralo da vojnički kadar ima odgovarajuće uvjete za život i rad.

Jedan od ključnih trenutaka posjete bio je obilazak jedinice rumunskog kontigenta, gdje su pružene dodatne informacije o njihovoj ulozi. Načelnik štaba EUFOR-a istaknuo je važnost zajedničkog rada i koordinacije između Artiljerijskog bataljona i EUFOR jedinica kako bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje postavljenih ciljeva.

S ciljem poboljšanja suradnje i komunikacije, tijekom posjete razmotrene su i konkretne mjere koje će dodatno ojačati partnerstvo između artiljeriskog bataljona/4pbr i EUFOR-a. Ove inicijative uključuju redovite sastanke, zajedničke obuke, te dijalog o najboljim praksama koje će pridonijeti jačanju međusobnog povjerenja i operativne učinkovitosti.

Načelnik štaba EUFOR-a izrazio je zadovoljstvo saradnjom s artiljerijskim bataljonom, te istaknuo važnost zajedničkog rada.Očekuje se da će daljnje aktivnosti i inicijative rezultirati poboljšanom koordinacijom između artiljerijskog bataljona i EUFOR-a, pridonoseći ukupnoj sigurnosti i dobrobiti regije.

2 FOTO GALERIJA