Vijesti

Godišnja analiza obuke u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Na lokaciji kasarne „Božan Šimović“ Čapljina, 29.novembra 2023. godine realizovana je godišnja analiza obuke komande i jedinica 4.pbr OS BiH.

Komandant 4.pbr OS BiH, brigadir Zdravko Rezo je u uvodnom obraćanju pozdravio učesnike brifinga i zaželio dobrodošlicu. Ovoj aktivnosti pored komandanta brigade, brigadira Zdravka Reze, štaba, komandanata bataljona i komandira prištapskih jedinica, prisustvovao je i brigadni general Tomo Kolenda,  zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse sa timom starješina iz sastava OK OS BiH. Bila je ovo prilika da se u skladu sa smjernicama komandanta brigade sagledaju planirane i realizovane aktivnosti po obuci u 2023. godini, kao i naknadno planirane aktivnosti.

Težište analize obuke istaknuto je kroz prezentaciju brifinga komandanata bataljona o obuci kao i realizacijama vježbi „WINTER 23“, „KOMBINOVANI NAPOR 23“i zajedničkoj obuci sa EUFOR-om, zajedničkoj vojnoj obuci izviđača brigade sa OS Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) OS USA, obuci i vježbi za pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih nesreća, stručno-specijalističkoj obuci i drugim oblicima obučavanja, kao i izazovima sa kojima se 4.pbr OS BiH  suočavala tokom realizacije zadataka obuke i vježbi. Nakon iznesenih brifinga uslijedile su diskusije na kojima su istaknute dobre strane tokom realizacije obuke zbog postignutih rezultata, zatim uočeni nedostaci koje je neophodno rješavati u narednom periodu. Tokom završnog obraćanja brigadni general Tomo Kolenda  je istakao zadovoljstvo sa postignutim rezultatima i stepenom realizacije redovnih i posebnih zadataka,te istakao da su dodatno uloženi napori doprinijeli poboljšanju kvaliteta  planiranja i realizacije obuke. Na kraju obraćanja se zahvalio svim učesnicima na godišnjoj analizi.

Komadant 4.pbr OS BiH, brigadir Zdravko Rezo, na kraju analize prezentovao je  smjernice i prioritete obuke za 2024. godinu, istakao značajne rezultate koje su pripadnici  brigade ostvarili tokom godine, zahvalio se na saradnji učesnicima aktivnosti i time službeno zatvorio analizu.

8 FOTO GALERIJA