Vijesti

Uspješno realizovan „Primarni kurs za razvoj vođa” u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


U skladu sa Doktrinom obuke OS BiH, priručnikom „Razvoj vođa u OS BiH“ i Pravilnikom o profesionalnom razvoju i konceptu Profesionalnog razvoja podoficira, u kasarni „Božan Šimović” u Čapljini, 08.decembra 2023. godine je svečano završen „Primarni kurs za razvoj vođa „23-XIII”, na nivou 4. pješadijske brigade, koji su uspješno završila 35 polaznika iz jedinica brigade.

Realizacija kursa je provedena u periodu od 06.11. do 08.12.2023. godine, na kojem su polaznici  kursa obučavani kroz teoretske i praktične sadržaje sa ciljem usvajanja znanja i vještina usmjerenih za izvršavanje dužnosti vođe u jedinicima.

Na ceremoniji svečanog zatvaranja kursa, polaznicima se obratio  komandant 4.pbr OS BiH brigadir Zdravko Rezo, koji je pozdravio sve prisutne u svom  obraćanju čestitao kandidatima uspješan završetak kursa, te istakao da su svi zacrtani ciljevi, postavljeni pred direktorijat kursa i same polaznike u potpunosti ispunjeni. „Ovo vojno-stručno osposobljavanje i usavršavanje je sticanje uslova za vođenje u profesionalnom razvoju unutar OS BiH. „Kroz kurs ste dobili potrebno znanje, navike i vještine, koje su vam potrebne da budete uspješne vođe timova u svojim jedinicama u skladu sa vojnom doktrinom OS BiH i preduslov za mogućnost dobijanja prvog podoficirskog čina u OS BiH“. Posebno se zahvalio  predstavniku iz KoiD-a OS BiH majoru, Emiru Begluku na saradnji i pruženoj podršci tokom realizacije kursa. Po završetku obraćanja, polaznicima kursa su svečano uručena uvjerenja o uspješno završenom kursu.

Za postignute rezultate u realizaciji kursa, određenom broju polaznika kursa dodjeljene su stimulativne mjere sa nivoa 4. pješadijske brigade OS BiH. Za najboljeg polaznika kursa proglašen je OR2 Muhamed Kovačevič, zatim OR2 Marija Salatić  i OR2 Ana Galić.

Nakon obraćanja, brigadir Zdravko Rezo je svečano zatvorio trinaesti „Primarni kurs za razvoj vođa“ na nivou OS BiH i svršenim polaznicima poželio uspjeh u daljem  radu i napredovanje u vojničkoj karijeri, te katoličkim i pravoslavnim pripadnicima zaželio srećne nastupajuće božićne praznika i svima srećnu  novu 2024. godinu.

12 FOTO GALERIJA