Vijesti

Prvostepeno ocjenjivanje jedinica artiljerijskog bataljona/4.pbr OS BiH


Na poligonu za borbenu obuku na lokaciji kasarne “Miralem Jugo” Livač dana 31.januara 2024.godine je izvršena prvostepena posjeta i ocjenjivanje komande i jedinica artiljerijskog bataljona, 4.pješadijske brigade OS BiH od strane tima starješina Centra za borbenu obuku (CBO) “Manjača”, Komande za obuku i doktrinu OS BiH.

Glavni predmet ocenjivanja bio je nivo spremnosti posade i pregled materijalno-tehničkih sredstava. Nakon temeljne provjere komisija Centra za borbenu obuku je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima.


Ocjenjivanje je dio procesa stalnog praćenja i unapređivanja borbene gotovosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Postignuti rezultati ukazuju na dobar nivo obučenosti i spremnosti posade artiljerijskog bataljona, dok su materijalno-tehnička sredstva ocenjena kao zadovoljavajuća.

Očekuje se da će artiljerijski bataljon 4.pbr OS BiH nastaviti istom pozitivnom dinamikom tokom drugostepenog oc
јenjivanja, koje će se sprovesti prije realizacije artiljerijskog gađanja. Komisija je izrazila veliko povjerenje u dalje preformanse jedinice, dok zapažene rezultate smatra korakom ka održavanju visokih standarda.

2 FOTO GALERIJA