Vijesti

Hrabrost i požrtvovanje kaplara Adisa Dizdara


Pripadnik 1/5.pbr kaplar Adis Dizdar, u večernjim satima 6. juna 2021. godine, boraveći u stanu svoje majke u naselju Blatuša grada Zenice, mogao je da čuje dozivanje iz susjedne zgrade ,,Upomoć, gori nam stan, ima dijete sa nama“! Na prozoru je vidio dvije žene koje uplašeno dozivaju i traže pomoć, a oko prozora se vidjela veća koncentracija dima kako izlazi na prozor.

Bez dileme u želji da pomogne ugroženim civilima od požara, odmah se uputio u susjednu zgradu. Dolaskom ispred ulaznih vrata stana koji je na trećem spratu, primijetio je vatru, koju je ugasio i dim kako izlazi ispod ulaznih vrata stana. Kroz vrata je čuo pozive za pomoć. Bez priručnih sredstava pokušao je otvoriti blindirana vrata, nakon izvjesnog vremena došao je policajac PU Centar Zenica, te su zajedno uspjeli otvoriti ulazna vrata stana.

Vatra i dim ih nisu spriječili da uđu u stan, pomognu unesrećenim ženama i djetetu sa posebnim potrebama. Evakuacijom djeteta sa posebnim potrebama i žena ispred zgrade, vratili su se ponovo u stan, isključili elektro-instalacije na osiguračima, pristupili su gašenju požara priručnim sredstvima te su spriječili dalje širenje požara. Sve se tako brzo dešavalo da vatrogasna jedinica grada Zenice, nije uspjela ni doći na lice mjesta dok se odvijala ova drama. 

Nesebičnim zalaganjem, požrtvovanjem i hrabrim djelom spašavanja porodice od požara, kaplar Adis Dizdar je doprinio da ovaj događaj ima sretan završetak za sve. Hrabrost, požrtvovanost i obučenost kakvu je pokazao kaplar Adis Dizdar treba da bude vodilja svim pripadnicima OS BiH kako vojnik nije vojnik kada je u uniformi, nego da je vojnik 24 sata dnevno u službi zaštite države BiH i svih njenih stanovnika.