Vijesti

Posjeta Parlamentarnog vojnog povjerenika i Generalnog inspektora MO BiH, komandama i jedinicama OS BiH, na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave” Živinice, 17.06.2021. godine u posjeti su bili Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović i Generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić.

Cilj posjete je sagledavanje stanja i stjecanje uvida u uslove života i rada pripadnika OS BiH, sa aspekta poštivanja ljudskih prava i sloboda, pružanje pomoći i informisanja pripadnika OS BiH. U prostorijama amfiteatra upriličen je informativni brifing za posjetitelje na kojem je bio prisutan ključni personal iz sastava jedinica koje se nalaze na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice. Po završetku brifinga Parlamentarni vojni povjerenik i Generalni inspektor informisali su prisutne pripadnike o trenutnom stanju u MO BiH i OS BiH.

Nakon završetka informativng brifinga, Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović,  generalni ispekor u MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić i komandant 5.pbr izvršili su obilazak lokacije i jedinica koje su stacionirane na lokaciji te ostvarili uvid u uslove života i rada pripadnika OS BiH, sa aspekta poštivanje ljudskih prava i sloboda.

6 FOTO GALERIJA