Vijesti

Pripadnici Oružanih snaga BiH sa lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice dobrovoljno darovali krv


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, 22. juna 2021. godine realizovana je akcija dobrovoljnog darovanja krvi.

Akcija je realizovana u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krv. Ovu akciju realizovali su: Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bataljnom logističke podrške/Komande logistike i odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi, Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli. Krv je dobrovoljno darovalo 22 pripadika  iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL, brigade Taktičke podrške, br ZS i PZO).

Voditelj tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli je po završetku akcije dobrovoljnog darovanja krvi izrazio zadovoljstvo odazivom pripadnika OS BiH, na ovoj sada već tradicionalnoj akciji. Takođe, je istakao da pripadnici OS BiH i pored organizovanihz akcija, koje se realizuju tri puta godišnje, redovno odazivaju na poziv odjela za transfuziologiju u slučajevima kada treba hitno osigurati određen broj doza krvi.

4 FOTO GALERIJA