Vijesti

Završetak obuke izviđačkih jedinica u ljetnim uslovima


Cilj ove obuke je, kontinuirano obučavanje izviđačkih jedinica za izvršenje dodijeljenih zadataka u koordinaciji sa civilnim strukturama vlasti i davanje doprinosa  jačanju operativnih sposobnosti i razvijanju vlastitih kapaciteta.

Obuka izviđačkih jedinica trajala je od 21.06.2021.godine do 25.06.2021.godine. Tema obuke je „Pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti u slučaju prirodnih nesreća“.Obuka je realizovana u skladu sa scenarijem za obuku i u skladu sa dobijenim komandama.

Pripadnici izviđačkih jedinica 5.pbr koji su učestvovali na obuci u ljetnim uslovima, provjerili su i unaprijedili stepen obučenosti, unaprijedili svoje sposobnosti da u realnom vremenu planiraju i realizuju dodijeljene zadatke, te da zajedničkim djelovanjem sa civilnim strukturama vlasti pruže adekvatnu pomoć civilnom stanovništvu na ugroženim područjima u slučaju prirodnih nesreća.

Kao kruna obuke na središnjem trgu grada Gradačac, pripadnici izviđačkih jedinica su demonstrirali svoje sposbnosti i mogućnosti u pružanju pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju prirodnih nesreća.

16 FOTO GALERIJA